Clip: Chuyên gia phá đám mọi cuộc điện thoại

Thứ Năm, ngày 04/12/2014 00:10 AM (GMT+7)

Hễ có người đang nghe điện thoại là anh chàng này lại gần và nhại lại cuộc nói chuyện của người bên cạnh.

Theo Nguyễn Đình Thành (Khám phá)