Chém chuối cuối tuần: Tâm linh

Hãy xem hai bác chuối tiêu và chuối hột nói về chuyện tâm linh và cách đốt vàng hợp lý nhất.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung