Việt Nam mà có 5 loại xe bay này là khỏi lo cảnh "ùn tắc” mỗi ngày

Tầm bay xa nhất 27 km với tốc độ hành trình 70 km/h. Volocopter 2X có thể bay với tốc độ tối đa 100km/h, tải trọng lớn nhất 160kg. Tốc độ cất cánh 3 m/s, tốc độ hạ cánh 2,5 m/s và trần bay trên 2.000m.

Nguồn: http://danviet.vn/viet-nam-ma-co-5-loai-xe-bay-nay-la-khoi-lo-canh-un-tac-moi-ngay-5020202999592...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ