Sanh cổ của đại gia Bắc Ninh, 30 năm trước mua 7 triệu, giờ có giá 10 tỷ đồng

Cây sanh được làm theo lối cổ của các nghệ nhân xưa, tay cành uốn chứ không cắt giật như bây giờ, bông tán theo lối tản vân, nhìn từ trên xuống không có kẽ hở.

Nguồn: http://danviet.vn/sanh-co-cua-dai-gia-bac-ninh-30-nam-truoc-mua-7-trieu-gio-co-gia-10-ty-dong-50...

Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh