Nguồn: http://danviet.vn/nhin-tuong-thoi-hong-ai-de-2-loai-qua-nay-lai-hai-ra-tien-5020212451015291.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ