Loại quả mọc hoang cả nghìn năm, voi ăn là say, nhặt đem bán mà "hốt bạc"

Cây Maurla có thể mọc cao đến 18m, chủ yếu ở các vùng rừng cây thấp và thưa. Một cây trưởng thành có thể cho 500kg quả trong một năm.

Cây Maurla có thể mọc cao đến 18m, chủ yếu ở các vùng rừng cây thấp và thưa. Một cây trưởng thành có thể cho 500kg quả trong một năm.

Nguồn: http://danviet.vn/loai-qua-moc-hoang-ca-nghin-nam-voi-an-la-say-nhat-dem-ban-ma-hot-bac-50202137...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung