Photographer: Le Thien Vien, Stylist: Tu Nguyen, Make-Up: Minh Loc, Costume: BCBG

sự kiện NÓNG cùng thời trang mỗi ngày!