Tin liên quan

Bầu Kiên bị bắt

Bầu Kiên bị bắt Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) vừa bị bắt giữ để điều tra một số sai phạm.