Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30
TT Đoàn thể thao Tổng
1 Philippines Philippines 71 55 50 176
2 Indonesia Indonesia 40 41 47 128
3 Việt Nam Việt Nam 38 41 52 131
4 Singapore Singapore 32 22 36 90
TT Đoàn thể thao Tổng
5 Malaysia Malaysia 28 20 29 77
6 Thái Lan Thái Lan 23 36 43 102
7 Myanmar Myanmar 2 10 24 36
8 Campuchia Campuchia 2 4 17 23