Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30
TT Đoàn thể thao Tổng
1 Philippines Philippines 113 86 90 289
2 Việt Nam Việt Nam 69 62 79 210
3 Indonesia Indonesia 66 63 79 208
4 Thái Lan Thái Lan 61 76 81 218
TT Đoàn thể thao Tổng
5 Singapore Singapore 43 34 49 126
6 Malaysia Malaysia 40 43 55 138
7 Myanmar Myanmar 3 16 40 59
8 Campuchia Campuchia 3 6 21 30