Nguồn: http://danviet.vn/phat-me-xe-no-co-dien-magni-italia-01-01-doc-nhat-vo-nhi-502021719593875.htm

Theo Vân Long (Dân Việt)

sự kiện Xe độc dị