Những “vũ khí” của Exciter 155 VVA đốn gục giới chơi xe xứ chùa vàng

Sự kiện: Yamaha Exciter 155

7. Tiêu thụ xăng của Exciter 155 VVA hợp lý với mức tiêu thụ trung bình thực tế là 36,7 km/lít. Bình xăng xe có dung tích 5,4 lít đem lại hành trình khá thoải mái mà không phải lo đổ xăng thường xuyên.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-vu-khi-cua-exciter-155-vva-don-guc-gioi-choi-xe-xu-chua-vang-50202114855...

Theo Vân Long (Dân Việt)

sự kiện Yamaha Exciter 155