Theo Văn Biên - Ảnh: Nguyễn Thanh (Dân Việt)

sự kiện Harley Davidson