2020 Suzuki GSX-R150 làm các tay lái xốn xang, nam nữ đều ưa thích

Sự kiện: Suzuki
Xe có phanh đĩa trước và sau, trang bị hệ thống ABS thế hệ thứ 10 của Bosch tăng khả năng an toan. Trong đó phanh đĩa trước có cỡ mâm 290 mm với hai pít-tông nén. Phanh sau có cỡ mâm 187 mm với một pít-tông nén.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/2020-suzuki-gsx-r150-lam-cac-tay-lai-xon-xang-nam-nu-deu-ua-thic...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Suzuki