Video: Tổng thống Biden nhầm lẫn “tai hại“, gọi nhầm ông Putin thành ông Trump 1627864803
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video