Video: Người ủng hộ ông Trump ném bình cứu hỏa trúng đầu cảnh sát quốc hội 1611312932
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video