Video: Người đàn ông la hét vì bị Taliban trói vào cột, phạt roi 1635004968
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video