Video: “Đoàn quân” hơn một vạn con vịt xuất trận diệt sâu hại ở Thái Lan 1600512997
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video