Video: Chiến đấu cơ Su-35 Nga bay kè kè hai bên khiến máy bay Mỹ “hoảng hồn” 1594912489
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video