Trump “đuổi thẳng“ Chánh VP Nhà Trắng khỏi phòng Bầu Dục vì lỗi nhỏ 1563861073
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video