Tiêm kích Mỹ bắn pháo sáng, chặn máy bay gần nơi ông Trump vận động tranh cử 1607073021
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video