Phe ông Biden bào chữa vụ “nói lẫn tai hại“, nhưng ông Trump cũng từng nói lẫn nhiều ra sao? 1607066391
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video