Ông Biden bị chấn thương: Chuyện gì xảy ra nếu ông không đủ sức khỏe tuyên thệ nhậm chức? 1611318925
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video