Nước lũ xuyên qua tầng 3 tòa nhà dân cư, tuôn ra như thác nước ở Trung Quốc 1596952365
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video