Nổ tại KCN Sóng Thần 2, cột khói bốc cao kèm mùi khó chịu-Video Tin tức 1563935194
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video