Nhiều nơi ở Bình Định bị lũ bao vây, nước chảy qua đập như thác-Video Tin tức 1642806980
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video