Người dân mưu sinh bên lò than đỏ rực trong tiết trời 40 độ C ở làng rèn xứ Thanh 1593770305
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video