Lũ ở đập Tam Hiệp vượt ngưỡng từng khiến hơn 4.000 người chết, TQ ứng phó khẩn cấp 1596953850
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video