Hình ảnh ga Ba Son nằm sâu dưới lòng đất của tuyến metro số 1 1620799984
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video