Hệ thống phóng loạt có thể bắn 12 tên lửa trong 45 giây của Ukraine-Video Tin tức 1664300962
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video