Hàng ngàn khách xếp hàng dài chờ soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm 15-4 1620887079
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video