Đường phố Sài Gòn ngập lênh láng sau cơn mưa lớn, người dân “bơi” trong nước đen ngòm để về nhà 1594203741
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video