Đười ươi bị bắn 130 phát đạn trong rừng cọ Indonesia, ngoan cường đến phút cuối 1571581094
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video