Clip: Khói cuồn cuộn, bao trùm bầu trời thị xã Phú Mỹ suốt hơn 30 giờ 1591005948
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video