Chùm ảnh trước bão: Đà Nẵng mưa xối xả ngập đường, sấm sét vang trời 1604080958
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video