Báo Trung Quốc: Su-30SM Nga đã phô diễn vũ khí với F-35A ở cự ly rất gần 1627431923
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video