Ảnh, clip: Đảm bảo an ninh quanh Bệnh viện Quân y 268, chuẩn bị Lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sỹ 1603917594
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video