9 người bị đem ra quảng trường xử tử, bắn từ sau lưng bằng súng trường ở Yemen 1634717067
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video