iPhone 11 xuất hiện “lầy lội” trong quảng cáo video quay chậm-Video Thời trang hi-tech 1571583072
  • Video Thời trang hi-tech nổi bật

  • Video Thời trang hi-tech khác

Nên mua iPhone 11 hay iPhone XR?
Nên mua iPhone 11 hay iPhone XR?14:38
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video