20 năm trước, Steve Jobs đã thay đổi ngành công nghiệp bán lẻ ra sao? 1627220595
  • Video Thời trang hi-tech khác

NÓNG: “Trên tay” iPhone 13
NÓNG: “Trên tay” iPhone 1303:52
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video