Hài Trấn Thành: Thâm tím mặt mũi

Thứ Năm, ngày 19/03/2015 12:36 PM (GMT+7)

Do xúc phạm tới đại ca nên Trấn Thành đã bị oánh cho một trận tơi bời.

Sự kiện:

Trấn Thành

Theo Chém chuối (Danviet.vn)

sự kiện Trấn Thành