Hài Hoài Linh: Đánh giầy

Thứ Bảy, ngày 21/03/2015 08:50 AM (GMT+7)

Chết cười với anh chàng đánh giầy trong video. Cố gắng chèo kéo để kiếm thu nhập nhưng gặp ông lão và bà lão này thì đúng là chạy đi còn hơn.

Theo Chém chuối (Danviet.vn)