Bale lương 19 tỷ đồng/tuần ra yêu sách gắt, không nhượng bộ Real Madrid 1619197217
  • Video Bóng đá - Thể thao khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video