Bán hàng tiêu dùng ở nông thôn "vượt mặt" thành thị

Thứ Hai, ngày 21/09/2015 14:50 PM (GMT+7)

Trong quý 2, tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng ở thị trường nông thôn tốt hơn so với thành thị. Cơ hội tại thị trường này dành cho các nhà sản xuất còn rất lớn.

Theo ANTV
Không có bài viết ngày 21/12/2018