Tỷ giá

2020-06-04
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,140.00 23,170.00 23,350.00

EUR

25,435.98 38.5 25,692.91 38.9 26,733.17 40.5

JPY

206.52 0.44 208.61 0.44 217.06 0.46

KRW

16.52 18.36 20.11 0.01

SGD

16,208.52 29.0 16,372.24 29.3 16,885.40 30.2

AUD

15,630.24 97.4 15,788.12 98.4 16,282.97 101

CAD

16,780.63 12.4 16,950.13 12.5 17,481.40 12.9

CHF

23,575.57 19.6 23,813.71 19.8 24,560.11 20.4

DKK

0.00 3,437.32 5.27 3,566.39 5.46

GBP

28,410.58 117 28,697.56 119 29,597.03 122

HKD

2,926.03 0.08 2,955.59 0.07 3,048.23 0.07

INR

0.00 307.92 1.19 320.01 1.23

KWD

0.00 75,311.89 78,266.76

MYR

0.00 5,399.91 7.61 5,513.73 7.78

NOK

0.00 2,405.48 3.13 2,505.82 3.27

RUB

0.00 340.05 0.94 378.91 1.04

SEK

0.00 2,448.72 5.11 2,550.86 5.31

THB

650.27 1.85 722.52 2.06 749.65 2.14
Cập nhật 17:14 (04/06/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường