Hạ điểm chuẩn: Bất công!

Hạ điểm chuẩn: Bất công! Để thu hút thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trong các đợt xét tuyển bổ sung, nhiều trường đã hạ điểm nhận hồ sơ...