Mực nước khu vực TPHCM đạt báo động 1

Thứ Năm, ngày 27/09/2012 19:00 PM (GMT+7)

Những ngày cuối tuần, đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh lên lại và đạt mức báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 27/9/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.24

3.00

1.01

14.00

-1.24

21.00

-0.37

9.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.21

2.00

0.92

13.00

-1.58

20.00

-0.54

8.00

Ngày hôm nay, triều cường tại các trạm bắt đầu lên chậm, mực nước đỉnh triều cao nhất vượt mức 1.20 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An lúc 3 giờ xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày là 1.24 mét, lúc 14 giờ là 1.01 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, lúc 2 giờ đỉnh triều cao nhất đạt 1.21 mét, lúc 13 giờ là 0.92 mét.Buổi tối triều cường xuống cực thấp.

Những ngày cuối tuần, triều cường tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt mức báo động 1 tất cả các trạm.Thời gian triều cường đạt đỉnh cao nhất là vào sáng sớm và xuống thấp nhất vào ban đêm.Dự báo đỉnh triều có khả năng tiếp tục lên chậm những ngày tiếp theo.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.32 mét vào 5 giờ ngày 29/9, những ngày khác đỉnh triều cao nhất dao động 1.28 – 1.29 mét. Chân triều thấp nhất tại trạm này là 1.17 mét dưới mực nước biển (xuất hiện lúc 22 giờ ngày 28/9).

Tại trạm Phú An trên kênh Đồng Điền đỉnh triều đạt báo động 1 là 1.30 mét lúc 4 giờ ngày 29/9, những ngày khác đỉnh triều cao nhất dao động 1.26 – 1.27 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

28/9

1.29

4.00

1.14

15.00

-1.17

22.00

-0.63

10.00

1.59

25/12

1.50

18/9

29/9

1.32

5.00

1.22

16.00

-1.06

23.00

-0.88

10.30

30/9

1.28

6.00

1.28

17.00

-0.92

23.30

-1.08

11.30

Nhà Bè

28/9

1.27

3.00

1.06

14.00

-1.49

21.00

-0.84

9.00

1.56

26/11

1.41

18/9

29/9

1.30

4.00

1.18

15.00

-1.38

21.30

-1.08

9.30

30/9

1.26

5.00

1.23

16.00

-1.25

22.30

-1.31

10.30

Phúc Lâm

sự kiện Triều cường TP.HCM