Đỉnh triều khu vực TPHCM lên chậm

Chủ Nhật, ngày 29/07/2012 19:00 PM (GMT+7)

Bước sang tuần mới triều cường có dấu hiệu biến đổi nhẹ do đó mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng bắt đâu lên chậm theo triều.

Mực nước tại các trạm ngày 29/7/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.72

1.00

1.00

11.30

-1.90

19.30

-0.04

5.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.64

0.00

0.93

10.30

-2.18

18.30

-0.05

4.30

Tuy vẫn có những cơn mưa dông xảy ra liên tục tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng do triều cường chưa lên lại do đó mực nước đỉnh triều hôm nay vẫn ở mức thấp, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất chỉ đạt 1.00 mét lúc 11 giờ 30, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước cao nhất đạt 0.93 mét lúc 10 giờ 30. Buổi sáng sớm mực nước ở mức thấp và xuống cực thấp vào khoảng 18 giờ 30 – 19 giờ 30 trên tất cả các trạm.

Sang tuần mới, mực nước cao nhất trong ngày tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên lại theo triều. Dự báo mực nước cao nhất có thể đạt được trong thời gian này ở trạm Phú An là 1.15 mét lúc 15 giờ 30 ngày 02/8 và 1.04 mét lúc 14 giờ 30 ngày 02/8 tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền.

Những ngày khác từ 30/7 đến 01/8 mực nước đỉnh triều tại các trạm Phú An và Nhà Bè biến đổi chậm, mực nước đỉnh triều cao nhất dao động từ 1.04 – 1.10 mét trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An và từ 0.97 – 1.02 mét trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè.Vào buổi tối đến đêm là khoảng thời gian mực nước tại các trạm này xuống cực thấp, sau đó sẽ lên chậm trong ngày.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 30/7 đến ngày 2/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

30/7

0.84

2.00

1.04

12.30

-2.10

20.30

0.20

6.00

1.59

25/12

1.29

06/07

31/7

0.96

3.00

1.05

13.30

-2.15

21.30

0.36

7.00

01/8

1.06

4.00

1.10

14.30

-2.10

22.30

0.20

8.00

02/8

1.08

5.00

1.15

15.30

-2.00

23.30

0.00

9.00

Nhà Bè

30/7

0.76

1.00

0.97

11.30

-2.32

19.30

0.16

5.30

1.56

26/11

1.24

06/07

31/7

0.86

2.00

1.00

12.30

-2.36

21.30

0.14

6.30

01/8

0.92

3.00

1.02

13.30

-2.30

21.30

0.14

7.30

02/8

0.98

4.00

1.04

14.30

-2.20

22.30

-0.06

8.30

(Theo TT Dự báo KTTV TƯ)

sự kiện Triều cường TP.HCM