Chết vì bảo vệ ANTT được truy tặng liệt sỹ

Thứ Hai, ngày 27/01/2014 12:31 PM (GMT+7)

Người dân thường sẽ được xem xét công nhận là liệt sỹ nếu bị chết khi tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Đây là nội dung được quy định trong Nghị định 06/2014/NĐ-CP về "biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội" mà Chính phủ mới ban hành.

Nghị định nêu: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự mà bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, thiệt hại tài sản sẽ được đền bù. Cá nhân bị chết do trực tiếp tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được xem xét công nhận là liệt sỹ.

Nếu người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự mà bị thương (suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên) sẽ được xem xét để hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định cũng nói rõ: Cá nhân hay tập thể tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự có thành tích sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 8/3/2014.

Theo Thư Lê (Khampha.vn)