Tiểu phẩm hài

Sống chung với… (P1)

Sống chung với… (P1)

Hắn, sống chung với thị, và hai đứa lóc nhóc. Một mối quan hệ truyền kiếp, và rất khó diễn tả...
Thế nào là “ao làng”?

Thế nào là “ao làng”?

Thôn có bao giờ tốn một đồng nào vào việc đào tạo, chi phí cho em đi biểu diễn đâu mà đòi phạt em?

Xem Thêm